Kdy přijde konec GPRS?

Naprostá většina GPS zařízení v Evropě je vybavena GSM modulem s podporou GPRS, takže v případě jeho vypnutí by přestala komunikovat. Technologii GPRS jsou vybavena i zařízení AUTODOZOR, v případě že by vypnutí 2G sítě bylo opravdu na pořadu dne, budeme pro vás mít připravené řešení založené na 4G síti.

Kdy přijde konec GPRS?

Mobilní sítě 2G a 3G jsou pomalu minulostí, nastupuje LTE a blíží se sítě 5G. Co se bude dít se starými sítěmi? Do kdy bude možné využívat popolární GPRS? Situace se liší zemi od země a od jednoho operátora ke druhému.

GPRS se v komerčním provozu objevilo kolem roku 2000 jako součást digitálního mobilního standardu GSM – pro úplnost, analogoví předchůdci GSM s integrací dat nepočítali. Paketový přenos dat byl v té době naroubován na přepojovaný okruh, který pocházel z dřívějších telekomunikačních systémů, odtud tedy kořen zkratek CSD – circuit switched data. Na svoji dobu měl standard GPRS celkem zajímavé parametry – až 114 kbit/s download a 20kbit/s upload a jeho rychlost závisela na tom, jak síť dokázala hospodařit s volnými pakety. Pokud tyto hodnoty vyvolávají úsměv, je vhodné připomenout, že to vycházelo z možností standardu GSM a zároveň to bylo v době, kdy Internet existoval pro pár nadšenců a technologii dálkového monitoringu. Rychlost a kapacita tak nebyly klíčovým parametrem, protože WWW teprve čekal na svůj čas. Prostřednictvím GPRS bylo možné spustit služby na protokolech IP, MMS, P2P,P2M nebo WAP – kromě WAP, který představoval jakousi redukovanou verzi HTML se jednalo čistě o technické protokoly. Pozdější evoluce EDGE přinesla zrychlení, ale poměrně brzy ji nahradily sítě 3G, které se dnes stávají minulostí díky sítím 4G. Důležitější je, že GPRS se stalo jedním z posledních protokolů, který měl stejný standard na celém světě. Ano, bez ohledu na evoluci zařízení (GPRS Class XX), která spočívala v možnosti využívat různý násobek kanálů pro upload/download, udávala rychlost síť, ale protokoly zůstaly zcela stejné. 

Novější, rychlejší a populárnější varianty datových služeb se operátorů dařilo lépe monetizovat a fungující GPRS se tak stalo cenově efektivní variantou pro komunikaci senzorových sítí a M2M technologií v době, kdy výraz IoT ještě nebyl tak populární. Po celém světě tak fungují miliony zařízení, využívajících sice pomalý, ale spolehlivý přenos dat po GPRS. Kombinace GSM/GPRS je hojně využívána například u modulů pro sledování vozového parku nebo pro přenos dat ze senzorů a technologických uzlů. Právě proto je zajímavé sledovat, co se bude dít dál. Výrobci modulů mají GPRS varianty stále v nabídce, nové přídavné desky se objevují také u Arduino. Tarify pro GPRS jsou v mnoha zemích natolik zajímavé, že je zákazníci stále chtějí. 

Nastane konec sítí 2G?

Konec provozu 2G sítí, které obsluhují GPRS je nevyhnutelný, je jen otázkou času, kdy a proč se tak stane. Pro většinu operátorů představuje provoz 2G sítí s GPRS pomalu umírající dojnou krávu. Investice do obnovy této infrastruktury jsou vzhledem ke klesajícímu ekonomickému potenciálu nepravděpodobné. Na pokračování těchto služeb netrvají ani regulační úřady, protože licenční podmínky pro provoz GSM sítí byly a jsou vypisovány na dobu řádově desítky let a další pokračování nijak neošetřují. I v ČTÚ se k tomu již v minulosti vyjádřil že podmínky přidělení kmitočtu již byly splněny a další osud služeb (míněno v pásmu 800 MHz) je tak zatím zcela v rukou držitelů licencí. Právě požadavek na uvolnění starších pásem 800/900 MHz pro jiné služby může být dalším faktorem, který pohřbí GPRS. Poplatky operátorů za pronájem kmitočtu jsou jazýčkem, který váhy vychyluje nejvíce. Pokud si na ně služby nevydělají, je nutné do pásma natlačit služby nové. Pásmo 800 MHz již v některých zemích využívá LTE. Stejně tak může licenční poplatky zvýšit i stát ve snaze získat co nejvíce. Kombinace těchto faktorů vedla například k ukončení provozu 2G sítí v Indii nebo Austrálii.

Stejnou cestou se ale vydávají i operátoři v dalších zemích, například ve Spojených státech, kde po loňském vypnutí 2G sítě AT&T bude následovat Verizon v roce 2019 a T-Mobile v roce 2020. V Evropě již vypnutí GPRS oznámili švýcarští operátoři Sunrise, kde je vypnutí oznámeno na 31. prosinec 2018 a Swisscom, který síť vypne příští rok. V Evropě se dále chystá vypnout GPRS T-Mobile v Nizozemí. Ve všech případech vypnutí GPRS ale souvisí právě se sítěmi 2G. Tam, kde operátoři budovali sítě 2G a pozdější 3G na sobě nezávisle, nastane konec starších sítí dříve. Tam, kde starší a novější sítě sdílejí infrastrukturu, je situace jiná.

Ptejte se na Single RAN

Pro výhled toho, jak dlouho GPRS ještě bude k dispozici je vhodné sáhnout opět do nedávné historie. Evropské země všeobecně mají z hlediska využívání mobilních sítí odlišné podmínky než USA, Indie nebo Austrálie. Zatímco v těchto zemích byly v sedmdesátých a osmdesátých letech rozšířeny radiotelefony v autech a následně je vytlačilo GSM druhé generace, Evropu v devadesátých letech zaplavil fenomén analogových mobilních sítí NMT. Operátoři chtěli její potenciál beze zbytku vytěžit, státní mechanismy pro soutěžení a přidělování kmitočtů byly ještě zcela čerstvé. Střední a východní Evropa tak nabírala zpoždění a sětový vývoj se potom časově srovnal až u sítí 3G a 4G. Nutnost zajistit provoz několika generací sítí vedl ke vzniku vysílací technologie Single RAN, která spojuje technologie 2G, 3G a LTE.  A právě tato technologie je nyní využívána u řady operátorů v Evropě, včetně tuzemského T-Mobile nebo Vodafone.
Obecně lze tady očekávat, že dokud se bude provoz GPRS vyplácet operátorům, tlak na vypnutí nebude velký. Prvním signálem blížícího se konce může být pokles cen dat a paušálů pro GPRS služby nebo zájem na uvolnění pásem.

Má GPRS alternativu?

Vyvíjet zařízenní s GPRS nebo ne? Jednoduchá odpověď samozřejmě neexistuje. Pro většinu aplikací dnes již existují technologicky vhodné alternativy včetně NB-LTE nebo rychlejšího LTE M1, kde je nutné vzít v úvahu to, že tyto technologie mají řadu variant. Není tedy možné počítat se stejně univerzálním použitím jako u GPRS. Použití LPWAN technologií LoRA nebo Sigfox zase naráží na menší objem dat, které je možné přenést a také na to, že není možný plnohodnotný duplexní provoz pro nastavení parametrů nebo update firmware.
Bez nadsázky lze říci, že po vypnutí sítí v USA a dalších zemích svět už nebude stejný jako s GPRS. Minimálně pro výrobce a jejich vývojáře, kteří stráví řadu nocí nad vývojem několika variant produktů pro různé destinace.

GPS rollover 2019 - přestane mi GPS sledování v dubnu fungovat?

Možná jste se již někde dočetli, že v dubnu přestanou fungovat některé GPS přijímače. Ano, opravdu je to možné, že některé starší GPS navigace přestanou fungovat. Ohledně GPS zařízení AUTODOZOR pro vás máme dobré zprávy, žádné výpadky vám nerozí.

Blíží se GPS Week Number Rollover Event. Staré přijímače mohou přestat fungovat Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/blizi-se-gps-week-number-rollover-event-stare-prijimace-mohou-prestat-fungovat/sc-870-a-197225/default.aspx

Máte doma starý GPS přijímač? Možná vám 6. dubna přestane korektně fungovat, po necelých dvaceti letech totiž dojde k dalšímu přetečení čítače týdnů v systému americké satelitní navigace.

Jedná se o problém, se kterým jsme se v oblasti IT setkali v minulosti už několikrát – třeba na přelomu století v souvislosti s tzv. chybou Y2K.

Prokletý desetibitový čítač týdnů

Stručně řečeno jde o to, že se dnes GPS nepoužívá pouze k odhadu aktuální polohy, ale i pro získání přesného času, neboť satelitní systém je synchronizovaný pomocí přesných atomových hodin. Tento čas pak lze z přijímaného signálu přečíst a využít třeba tam, kde se nehodí dnes zdaleka nejrozšířenější synchronizace času přes internet pomocí protokolu NTP, jak to dělají třeba Windows, linuxové systémy aj.

V čem je problém? Přijímač k rekonstrukci aktuálního času a data používá několik údajů, přičemž jedním z nich je i číslo týdne od počátku věků. Má to jeden háček, toto číslo má pouze deset bitů, což v desítkové soustavě odpovídá rozsahu 0-1 023.

Počátkem všech věků je 6. leden 1980

Časovač v systému GPS funguje od 6. ledna 1980 a bystří už asi tuší, že od té doby uběhlo více než 1 024 týdnů, čili onen desetibitový čítač se už musel v minulosti naplnit a začít počítat zase od nuly.

  • ...
  • 1020. týden
  • 1021. týden
  • 1022. týden
  • 1023. týden
  • 0. týden (6/7. dubna 2019)

Ano, poprvé k tomu došlo na sklonku srpna roku 1999, no a podruhé k tomu dojde letos na začátku dubna. Jenže zatímco v roce 1999 bylo civilních přijímačů GPS ještě relativně málo, dnes jsou přijímače GPS všudypřítomné, má je totiž každý mobil.

Buď se nic nestane, nebo...

Nabízí se tedy otázka, co se přesně 6. dubna 2019 stane. V ideálním vesmíru, kde autoři firmwarů GPS přijímačů píšou bezchybný kód, by se nemělo stát zhola nic, na tuto drobnost by totiž měli automaticky myslet. Ostatně do budoucna tento problém zmizí, nová verze protokolu GPS totiž počítá s třináctibitovým čítačem týdnů, který by měl vydržet nějakých 157 let (tedy mnohem déle než trvanlivost samotného GPS v dnešní podobě).

Jenže v ideálním vesmíru nežijeme a mnohé staré přijímače GPS času v komerční sféře tuto chybu vůbec neřeší, protože jejich výrobce nejspíše vůbec nenapadlo, že je bude někdo používat déle než 20 let.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost varuje

V zámoří nyní před případnými komplikacemi varuje třeba tamní ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, které vydalo memorandum (PDF) zejména pro správce klíčové infrastruktury, kteří mají necelé dva měsíce na to, aby zkontrolovali, že vše bude i po 6. dubnu fungovat.

Klepněte pro větší obrázek
Amerika varuje vlastní správce klíčové infrastruktury i civilní provozovatele nejrůznějších systémů vázaných na příjem GPS času

Stejně jako na přelomu století může dojít k hromadě scénářů. V ideálním případě se nic nestane. V horším případě sice GPS přijímač vypočítá špatné datum, dále se ale opět nic vážného nestane. No, a v tom nejhorším scénáři nekonzistentní datum vyvolá další havárie, které se nabalí jako sněhová koule a celý systém se prostě zhroutí.

Klepněte pro větší obrázek
Některé staré firmwary GPS přijímačů nejsou kompatibilní

CGISC (Civil GPS Service Interface Committee) už v minulosti provedla audit některých typů přijímačů (PDF) přičemž mnohé, a to třeba i od americké Motoroly, se starým firmwarem skutečně havarovaly. Úřady proto nyní doporučují, aby si každý, kdo používá přijímače GPS času, zavčas zkontroloval, že vše proběhne v pořádku a nebude muset hluboko v noci řešit nejrůznější softwarové havárie. Více na: https://vtm.zive.cz/clanky/blizi-se-gps-week-number-rollover-event-stare-prijimace-mohou-prestat-fungovat/sc-870-a-197225/default.aspx

AUTODOZOR

Specialista na SMART řešení v oboru
GPS, WiFi, palubních autokamer a fotopastí.

GPS sledování vozidel
WiFi připojení do auta
Profesionální autokamery
Fotopasti - monitoring prostoru

Linkedin

GWM Solutions s.r.o. - AUTODOZOR na Firmy.cz